logo O firmie

O firmie

Firma MDB powstała w 2000 roku i specjalizuje się w świadczeniu usług, związanych z wykorzystaniem aplikacji komputerowych. wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Dysponujemy szeroką wiedzą. popartą badaniami i doświadczeniem. oraz sprawnym zespołem profesjonalistów. Specjalizujemy się w systemach, wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Podstawę tych systemów stanowią bazy danych Ms Access, aplikacje MS Excel oraz aplikacje internetowe.

Informatykę w zarządzaniu postrzegamy globalnie. przede wszystkim jako narzędzie, dzięki któremu nasi Klienci mogą zarabiać i oszczędzać czas i pieniądze.

Jesteśmy przede wszystkim skoncentrowani na elektach. jakie naszym Klientom przynoszą wykonywane przez nas usługi.

Strony internetowe www, aplikacje internetowe, bazy danych Ms Access oraz aplikacje Ms Excel stanowią doskonałe narzędzie, Wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza danych, jaką generują stworzone przez nas systemy, daje bezcenną wiedzę, pozwalającą uniknąć dodatkowych kosztów oraz zaoszczędzić Państwa czas.
Back content
logo Oferta

Oferta

Specjalizujemy się w tworzeniu systemów, wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Głównym zadaniem tych systemów jest szczegółowa analiza danych, dlatego też podstawę naszej oferty stanowią programy, wykorzystujące bazy danych Ms Access oraz aplikacje Ms Excel. Tworzymy także aplikacje internetowe oraz strony www.

Przykładowe rodzaje programów bazodanowych, wspomagających zarządzanie firmą, jakie tworzymy dla naszych klientów, to:
 • projektowanie i tworzenie stron www
 • projektowanie i tworzenie aplikacji internetowych
 • pozycjonowanie stron internetowych
 • programy do kalkulacji kosztów
 • aplikacje do rejestracji i zarządzania przepracowanym czasem
 • programy do zarządzania logistyka transportu
 • programy do zarządzania projektami z zakresu doradztwa personalnego
 • programy do kontroli stanu magazynu
 • programy do zarządzania należnościami firmy
 • programy do obsługi reklamacji klienta
 • przygotowywanie wersji stron internetowych www na urządzenia mobilne: smartfony i tablety
Chętnie też podejmujemy się realizacji projektów nietypowych, wymagających elastyczności.
Back content
logo

Portfolio

Przykładowe projekty:

 • Program do kalkulacji kosztów ogrodów zimowych.
 • Program do zarządzania logistyką "stocku".
 • Program do zarządzania projektami z zakresu doradztwa personalnego.
 • Program do kontroli stanu magazynu proszku.
 • Program do kosztorysowania profili aluminiowych.
 • Program do obsługi trójgwiazdkowego hotelu.
 • Aplikacja do zarządzania transportem i magazynowaniem sprzętu.
 • Aplikacja do obsługi reklamacji
 • Aplikacja do tworzenia ankiet do badań opinii.

Program do kalkulacji kosztów ogrodów zimowych dla Reynaers Polska.

Program, który bardzo szybko potrafi obliczyć koszt materiału, jaki musiałby zostać zużyty, aby zmontować ogród zimowy o zadanych wymiarach, kątach nachylenia i kształcie. Jest to narzędzie chętnie wykorzystywane przez handlowców, aby szybko przeliczyć koszty ogrodu podczas spotkania z klientem.

Program do zarządzania logistyką "stocku" dla Gefco Polska

Gefco Polska to firma logistyczna, będąca częścią koncernu PSA (Peugeot, Citroen). Zajmuje się całą stroną logistyczną dla wyżej wymienionych marek samochodów, począwszy od załadunku w fabryce, poprzez składowanie, skończywszy na dostarczeniu pojazdu do dealera. Stworzony przez nas program zapewnia obsługę wszelkich zdarzeń, związanych z przyjęciem samochodów na "stock" (plac) oraz ich dostarczeniem do dealerów.

W zakres tej obsługi wchodzi:
 • rejestracja przyjęcia pojazdów,
 • rejestracja szkód wyrządzonych podczas transportu, załadunku i rozładunku,
 • rejestracja napraw uszkodzonych pojazdów,
 • kwestie związane z egzekucją ubezpieczenia uszkodzonych pojazdów,
 • rejestracja zleceń transportu do dealera,
 • rejestracja wyjść z placu itp.

Program automatycznie generuje szereg dokumentów (wydruków), niezbędnych do sprawnej komunikacji z kooperantami. Generuje także raporty i zestawienia do kontroli poprawności przebiegu wszystkich procesów. Ze względu na małą wydolność technologii MS Access, w stosunku do wciąż przyrastającej ilości funkcji i danych, przedsiębrane są działania w celu przerzucenia programu na bazę danych SQL.

Program do zarządzania projektami z zakresu doradztwa personalnego.

Program pozwala przechowywać dane klientów, projektów i kandydatów. Daje możliwość planowania i raportowania efektów działań, podjętych w celu zdobycia klienta, jak również w ramach projektów. Działania użytkowników układają się w kalendarz działań, a także w historię kontaktów z danym klientem. Dzięki temu narzędziu można też śledzić postępy realizacji poszczególnych projektów. Do klientów, projektów, czy osób można dopisywać notatki i załączać dowolne dokumenty. Wszystkie dane można filtrować według wszelkich kryteriów, także łączonych. Program pozwala prognozować sprzedaż i konfrontować plany z rzeczywistą sprzedażą.

Program do kontroli stanu magazynu proszku dla Alural Sp. z o.o. Lakierowanie proszkowe .

Użytkownicy wprowadzają dane, dotyczące przychodów i rozchodów, a program dostarcza raporty:
 • stan magazynu,
 • rozchód,
 • przychód,
 • stan krytyczny (czyli pojawia się lista proszków na wyczerpaniu),
 • częstotliwość poboru.

Program do kosztorysowania profili aluminiowych dla Alural Sp. z o.o. Lakierowanie proszkowe.

Program liczy koszt profili aluminiowych, akcesoriów i uszczelek, niezbędnych do wykonania ogrodu zimowego. Oprócz tego dobiera ilości handlowe profili według zapotrzebowania. Użytkownik wybiera typ ogrodu, wstawia wymiary i opcje, a program sam tworzy listę niezbędnych elementów wraz z ceną.

Program do obsługi trójgwiazdkowego hotelu.

 • rezerwacje gości hotelowych,
 • wystawianie faktur,
 • rejestr sprzedaży,
 • komunikuje się z programem, który jest w restauracji, aby przesłać rachunek na pokój,
 • raport niezapłacone przelewy,
 • raport kasowy.

Aplikacja do zarządzania transportem i magazynowaniem sprzętu dla XBS Logistics.

Aplikacja dostępna w internecie, pozwalajaca na tworzenie zleceń transportu sprzętu. Na podstawie listy utworzonych zleceń firma przechowująca sprzęt, przygotowuje go do wysyłki, a firma transportująca przewozi go. Program tworzy wszystkie niezbędne raporty. Na przykład: stan magazynu, lokalizacja dostarczonego sprzętu, wykaz zleceń transportu itp.

Aplikacja do obsługi reklamacji

Aplikacja dostępna w internecie, w której ewidencjonowane są reklamacje, a następenie rejestrowany jest cały proces rozpatrywania problemu, aż do zakończenia. Program tworzy wszystkie niezbędne raporty. Na przykład ilość reklamacji uznanych lub nieuznanych w danym okresie.

Aplikacja do tworzenia ankiet do badań opinii.

Aplikacja dostępna przez internet, w której można w prosty sposób utworzyć akietę i rozesłać ją do respondentów. Następnie po wypełnieniu ściagnąć dane.
Back content
logo

Kontakt

Z przyjemnoscią odpowiemy na Państwa pytania, dotyczące świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące naszych projektów, prosimy o kontakt.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz konsultacji, kliknij, aby napisać wiadomość.Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług.


Wyślij
Back content